Ko smo mi

Kompanija Marbo Product osnovana je 1995 godine, a u sastavu multinacionalne kompanije PepsiCo posluje od 2008 godine. Sa razvojem kompanije nastaje i Sindikalna organizacija samostalnog sindikata Marbo Produkt.

Zaposleni u kompaniji se sindikalno organizuju i priključuju SSPPDIV Srbije 2008 godine.

Šta radimo

Upornim radom sindikalnih aktivista S.O. se razvija i ostvaruje svoju ulogu za bolje uslove rada zaposlenih u kompaniji. Koristeći sredstva sindikalnog delovanja i pregovaranja u odnosima sa poslodavcem uspostavlja prave vrednosti, koje članovi prepoznaju i učlanjuju se u Sindikalu organizaciju da bi zajedno ostvarili svoja osnovna prava i bolje uslove rada.

Naša vizija

Razvijajući se S.O. Marbo Produkt je ustanovila da je potrebno pratiti savremene trendove kako bi poboljšali komunikaciju sa svojim članstvom i praćenje rada organizacije učinili transparentnijim.

Kao početak jednog novog perioda, uvodimo mogućnost praćenje našeg rada putem portala i preporučujemo svima da nam se pridruže, prate nas, učedstvuju u radu i ubuduće koriste nove vuidove komunikacije.